Đà Nẵng: Tuyển dụng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực Qúy IV 2014 (15/11/2014)

Share Button
Thông báo số 2343/TB-SNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về vị trí tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực Quý IV năm 2014
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký theo chính sách thu hút: (mẫu đính kèm)
- Mẫu sơ yếu lý lịch (mẫu đính kèm)
- Giấy khám sức khỏe do cơ quan Y tế cấp quận, huyện cấp
- Văn bằng, chứng chỉ
- Giấy khen, các thành tích đạt được
Việc nhận hồ sơ thực hiện qua 01 trong 02 cách sau:
* Nhận hồ sơ trực tuyến tại đây (nếu đủ điều kiện mời phỏng vấn thì phải đem hồ sơ có chứng thực đến).
* Nhận hồ sơ trực tiếp qua Sở Nội vụ hoặc cơ quan có nhu cầu tiếp nhận
Nguồn www.noivu.danang.gov.vn

Bình luận